Koncert se koná ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem

Program

 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Koncert pro cembalo a smyčce d moll BWV 1052

Allegro - Adagio - Allegro

                                                         Koncert pro dvě cembala a smyčce c moll BWV 1062

Vivace - Largo ma non tanto - Allegro assai

***

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1756 - 1746): Le Journal du Printemps - Suita B dur

Ouverture - Menuet - Gavotte - Chaconne

 

Johann Sebastian Bach: Orchestrální suita č. 3 D dur

Ouverture -  Air - Gavotte I - Gavotte II - Bourrée - Gigue

 

Komorní orchestr Karlovarských symfoniků

Vojtěch Spurný - dirigent, cembalo

Michaela Káčerková - cembalo