František Xaver Brixi  

Magnificat in C 

Missa in D (obnovená premiéra, opis ze sbírky klatovského kostela Narození Panny Marie)

Motetto Tempore Rogationum Da pacem Domine (obnovená premiéra)